Lapszám: Háziorvos Továbbképző Szemle | 2023 | 28. évfolyam, 4. szám
Szerző: Rosta László dr.1
1Háziorvosi Rendelő, Felsőrajk

Prediabétesz

A prediabétesz olyan szénhidrát-anyagcserezavar, amelyben a vércukorszint a fiziológiástól eltér, de még nem meríti ki a 2-es típusú diabétesz (type 2 diabetes mellitus, T2DM) diagnosztikus kritériumait. Fontos megjegyezni, hogy nem csak arról van szó, hogy a vércukorszint kissé emelkedett, hiszen jól ismert, hogy a prediabéteszből az esetek jelentős részében előbb-utóbb T2DM alakul ki, illetve már ebben a stádiumban is fokozott a kardiovaszkuláris rizikó, sőt akár neuropátiára utaló eltérések is kimutathatók. Ugyanakkor megfelelő életmódváltás, illetve szükség esetén gyógyszeres terápia alkalmazásával a prediabétesz-T2DM konverzió számos esetben késleltethető, vagy akár megakadályozható lenne.
 

Mi is a prediabétesz?

 

A Magyar Diabetes Társaság (MDT) 2020-as Egészségügyi szakmai irányelve (1) a szénhidrát-anyagcserezavarok elkülönítését a WHO 2006-os diagnosztikai kritériumai (2) szerint javasolja. Ennek alapján a prediabétesz két, egymástól jól elkülönülő kategóriára osztható, úgymint emelkedett éhomi vércukorszint (impaired fasting glycaemia, IFG) és csökkent glükóztolerancia (impaired glucose tolerance, IGT). IFG állapítható meg, ha a plazma éhomi vércukorszintje 6,1 mmol/l és 7,0 mmol/l közé esik, de az orális glükóztolerancia-teszt (OGTT) során nyert 2 órás érték nem haladja meg a 7,8 mmol/l-t. IGT esetén az éhomi vércukorszint nem éri el a 7 mmol/l-t, az OGTT 2 órás vércukorértéke pedig vagy eléri, vagy meghaladja a 7,8 mmol/-t, de kisebb, mint 11,1 mmol/l. Izolált IGT-ről beszélünk, ha a 2 órás érték teljesíti az IGT kritériumait, de az éhomi vércukorszint 6 mmol/l alatti. Az IGT egyéb eseteiben az IFG és az IGT együttes fennállása igazolható, a hivatalos nevezéktan ilyenkor azonban csak az IGT-kategóriát használja.
2009-ben az IEC (Internatnational Expert Committee) javasolt egy új, HbA1c-alapú megközelítést (3), amely szerint a 6,0–6,4% közötti HbA1c-tartomány jelentene prediabéteszt, míg 2010-ben az ADA (American Diabetes Association) ezt az intervallumot 5,7–6,4% között határozta meg és vezette be – a korábbi OGTT-alapú diagnosztika megtartása mellett –, az emelkedett éhomi vércukorszint (IFG) értékét pedig 6 mmol/l-ről 5,6 mmol/l-re csökkentette (4). Az IFG és az IGT természetesen a HbA1c-meghatározással nem különíthető el, és egyelőre sem a WHO, sem az MDT nem támogatja a prediabétesz HbA1c-alapú definícióját. A Betegségek Nemzetközi Osztályozására szolgáló kódrendszer – ismertebb nevén BNO – 10. magyar revíziója nem tartalmaz a prediabétesz meghatározására önálló kódot. A XVIII. főcsoport – Máshova nem osztályozott tünetek, jelek és kóros klinikai és laboratóriumi leletek R73.90 – „Hyperglycaemia, k. m. n”; R73.00 – „Abnormis glukóztolerancia teszt” használata javasolt egyelőre a prediabétesz megjelölésére.

 

 

A prediabétesz prevalenciája

 

A prediabétesz prevalenciájának pontos meghatározását nehezíti, hogy az előzőekben részletezett diagnosztikai meghatározások alapján jelenleg ötféle definíciót használhatunk. Jól mutatja a prediabétesz különböző típusú meghatározásai közti különbségeket az Egyesült Államokban 2015 és 2016 között végzett, 20 év feletti felnőtt lakosságot elemző NHANES-(National Health and Nutrition Examination Survey) tanulmány eredménye (1. ábra).

A vizsgálatban az éhomi (5,6–7,0 mmol/l), a 2 órás terheléses vércukorszint-(7,8–11,1 mmol/l) értéket és a HbA1c-t (5,7–6,4%) egyaránt meghatározták. Ha a prediabéteszt ezek alapján úgy definiálták, hogy mindhárom kritériumnak teljesülni kellett, akkor a prevalencia 2,5% volt –, ha pedig úgy, hogy elég volt bármelyik a felsoroltak közül, akkor a prediabétesz prevalenciája 51,3%-nak adódott (5). A prediabétesz előfordulása a magasabb életkorban lényegesen gyakoribb, és az esetek hozzávetőlegesen 80%-ában túlsúly is igazolható (6). 2019-ben az IDF (International Diabetes Federation) a globális IGT-prevalenciát 7,5%-nak becsülte (7), amely a jelenlegi trendek alapján 2045-re 8,4%-ra fog emelkedni.

 

 

A prediabétesz mint rizikófaktor

 

A prediabéteszes állapot jelentős arányban alakul át idővel 2-es típusú diabétesszé. A betegségkonverzió rizikója szintén összefüggést mutat azzal, hogy a prediabéteszt milyen kritériumok szerint definiáltuk. Az ezt vizsgáló egyik legnagyobb, ilyen típusú, 2018-ból származó metaanalízis (103 prospektív, kohort tanulmány alapján) azt állapította meg, hogy a T2DM kialakulásának rizikója a következők szerint fokozódik a különböző prediabéteszes állapotokban a normoglikémiás állapothoz képest (8):

 • ADA-IFG alapján: 4,32-szeres diabéteszrizikó,
 • WHO-IFG alapján: 5,47-szeres diabéteszrizikó,
 • izolált IGT alapján: 3,61-szeres diabéteszrizikó,
 • IGT alapján: 6,9-szeres diabéteszrizikó,
 • ADA-HbA1c alapján: 5,55-szeres diabéteszrizikó,
 • IEC-HbA1c alapján: 10,1-szeres diabéteszrizikó.

Bár a diabéteszkockázat az iméntiek alapján akár jelentős eltéréseket is mutat, az összességében mindenképpen elmondható, hogy a prediabétesz – bármelyik érvényes meghatározás szerint – jelentős diabéteszrizikóval járó állapot.
Talán kevésbé ismert, de már a prediabéteszes állapot is fokozott makro- és mikrovaszkuláris kockázattal társul. A különböző vizsgálatok a kardiovaszkuláris rizikó növekedését 1,13–1,30 közöttinek találták a normoglikémiás állapothoz képest (9). A NHANES 2009 és 2014 közötti adatai alapján pedig a prediabéteszesek 7,9%-ában volt igazolható retinopátia, 7,5–16%-ában neuropátia és 18%-ában krónikus veseelégtelenség (10).

 

 

Terápiás lehetőségek a prediabéteszben

 

A 2-es típusú diabétesz kialakulásának patomechanizmusában fontos szerepet játszik két meghatározó folyamat: a béta-sejt funkciójának károsodása és az inzulinrezisztencia. Logikusnak tűnik ezek alapján, hogy amennyiben kedvező irányban tudjuk befolyásolni e két tényezőt, akkor potenciálisan késleltethetjük, vagy esetlegesen megakadályozhatjuk a diabétesz kialakulását. Ezen elmélet gyakorlatban történő megvalósíthatóságát az ezredforduló környékén két nagy, prediabéteszes egyének körében végzett klinikai vizsgálat a Diabetes Preven­tion Study (DPS) és a Diabetes Prevention Program (DPP) igazolta (11). Mindkét tanulmány eredményei alátámasztották, hogy az intenzív életmód-terápia a diabéteszprevenció tekintetében rendkívül hatékonynak bizonyult, ugyanakkor az eredmények azt is tükrözték, hogy az egyébként nem túl szigorúnak tűnő, 5-7%-os testsúlycsökkenést és a heti 150 perces fizikai aktívitást mint célt – a személyre szabott és rendszeresen ellenőrzött életvezetés ellenére – sokan nem tudták elérni. Ugyanakkor a néhány éve végzett DE-PLAN-vizsgálat eredményei pedig azt mutatták, hogy a mindennapi klinikai gyakorlatban alkalmazott standard életmód-terápia, a 2 éves követési idő alatt, nem volt effektív a prediabétesz-diabétesz konverzió megakadályozásának tekintetében.
Az említettekre tekintettel számos próbálkozás történt farmakoterápia diabétesz­prevenciós célból történő alkalmazásával, de eddig egyértelmű klinikai hatékonyság csak a metformin esetében volt bizonyítható, először a már említett DPP-vizsgálat során. Fontos kiemelni, hogy a DPP-tanulmány nem cég által szponzorált, hanem az amerikai egészségügyi hatóság részéről finanszírozott, randomizált, kontrollált vizsgálat volt, és a metforminra – mint potenciális preventív készítményre – hatásmechanizmusa, jó tolerálhatósága és biztonságossága alapján esett a választás. Bár az intenzív életmód-terápia összességében hatékonyabbnak mutatkozott a gyógyszeres kezelésnél, a további elemzések kimutattak olyan alcsoportokat, amelyekben a metformin különösen effektívnek bizonyult. Mindezek alapján a metformint törzs­könyvezték prediabéteszes állapotban, és ma már hazánkban is indikálható a klinikai gyakorlatban, amennyiben az igazolt IFG- vagy IGT-állapotok mellett a következők közül bármelyik egyidejűleg fennáll (12):

 • 60 év alatti életkor,
 • BMI ≥30 kg/m2,
 • a családban első fokú rokon esetében előforduló diabétesz,
 • emelkedett trigliceridszint,
 • csökkent HDL-koleszterin-szint,
 • magas vérnyomás,
 • HbA1c ≥6,0%,
 • terhességi diabétesz szerepel a kórelőzményben.

Az ajánlott kezdő dózis napi vagy 500 mg vagy 850 mg, amely szükség esetén 2×500 mg-ra vagy 2×850 mg-ra emelhető.

 

 

Összefoglalás

 

Bár rendelkezésre áll egy egyszerű, könnyen és gyorsan elvégezhető, olcsó szűrővizsgálat (Finnish Diabetes Risk Score, FINDRISC), valamint egy olcsó laboratóriumi teszt (orális glükóztolerancia-teszt, OGTT), ennek ellenére az adatok azt mutatják, hogy a prediabétesz világszerte egy aluldiagnosztizált és még inkább alulkezelt klinikai állapot. Pedig ma már evidenciaszintű adatok támasztják alá, hogy a célérték-orientált életmód-terápiával, illetve a metformin alkalmazásával a prediabétesz-diabétesz konverzió késleltethető/megakadályozható, és hogy az a gyakorlatban is megvalósuljon, abban az alapellátásnak kiemelten fontos szerepe van.

 

 

A cikk a Sandoz Hungária Kft. felkérésére készült. A cikkben megfogalmazott állítások teljes mértékben a szerző saját véleményét tükrözik. Amennyiben a cikk hatóanyagot említ, mindig az azt tartalmazó termék érvényes alkalmazási előírása az irányadó. RSdz3746/04.23 Lezárás dátuma: 2023. április 19. 

Irodalomjegyzék: 1. Egészségügyi szakmai irányelv. A diabetes mellitus kórismézéséről, a cukorbetegek antihyperglikémiás kezeléséről és gondozásáról felnőttkorban. Egészségügyi Közlöny 2020; 12: 1759–1856.
2. WHO. Definition and diagnosis of diabetes mellitus and intermediate hyperglycaemia. Report of a WHO consultation. WHO, Geneva, 2006.
3. Nathan DM, Balkau B, Bonora E, et al. International Expert Committee report on the role of the A1C assay in the diagnosis of diabetes. Diabetes Care 2009; 32( 7 ): 1327–34.
4. ADA (American Diabetes Association) 2010. Standards of medical care in diabetes. Diabetes Care 2010; 33( 1 ): S11–61.
5. Menke A, Casagrande S, Geiss L, et al. Prevalence of and trends in diabetes among adults in the United States, 1988–2012. JAMA 2015; 314( 10 ): 1021–29.
6. Liu C, Foti K, Grams ME, et al. Trends in self-reported prediabetes and metforminuse in the USA: NHANES 2005–2014. J. Gen. Intern. Med. 2020; 35( 1 ): 95–101.
7. Saeedi P, Petersohn I, Salpea P, et al. Global and regional diabetesprevalence estimates for 2019 and projections for 2030 and 2045: results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas, 9th ed. Diabetes Res. Clin. Pract. 2019; 157: 107843.
8. Richter B, Hemmingsen B, Metzendorf MI, et al. Development of type 2 diabetes mellitusin people with intermediate hyperglycaemia. Cochrane Database Syst. Rev. 2018; 10( 10 ): CD012661.
9. Huang Y, Cai X, Mai W, et al. Association between prediabetes and risk of cardiovasculardisease and all cause mortality: systematic review and meta-analysis. BMJ 2016; 355: i5953.
10. Plantinga LC, Crews DC, Coresh J, et al. Prevalence of chronic kidney disease in US adults with undiagnosed diabetes or prediabetes. Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 2010; 5( 4 ): 673–82.
11. Diabetes Prevention Program Research Group. The Diabetes Prevention Program, Design and methods for a clinical trial in the prevention of type 2 diabetes. Diabetes Care 1999; 22: 623–634.
12. Rosta L. A prediabétesz gyógyszeres kezelése. Háziorvos Továbbképző Szemle 2018; 23: 7–10. 

Cikk értékelése

Eddig 8 felhasználó értékelte a cikket.

Hozzászólások